Annette van Biezen is sinds 2017 regiomanager van de regio Zeist en daarmee verantwoordelijk voor alles in en rondom De Wijngaard.

We stellen haar daarom een aantal vragen.

Hoe lang ken je de Wijngaard al?

Ik ken De Wijngaard sinds 3 jaar!
Daarvoor werkte ik bij andere zorgorganisaties. Mijn vader werkte vroeger ook als directeur van De Wijngaard maar dat was een school voor speciaal onderwijs. De naam Wijngaard was dus bij ons thuis heel vertrouwd!

 

Wat gebeurt er nu allemaal in De Wijngaard?

De Wijngaard richt zich op complexe intensieve zorg. Als het ingewikkeld wordt, dan moet je vooral in De Wijngaard willen werken en leven. Er zijn 17 kleinschalige woongroepen waar we liefdevolle zorg bieden voor mensen met dementie, geronto psychiatrie, lichamelijke complexe zorg, hospice zorg, herstelzorg en langdurige intensieve neuro-revalidatie. Totaal wonen er ongeveer 150 mensen en werken er zo’n 300 mensen.

Waar ben je trots op?

Ik ben trots op de christelijke liefdevolle persoonsgerichte zorg die we geven in goede samenwerking met welzijn, familie, vrijwilligers en behandelaren. We denken echt na hoe we het leven van iemand kunnen eren, vieren en koesteren. Ook als mensen heel kwetsbaar zijn, krijgen ze alle respect, rust en ruimte om er te mogen zijn en is er aandacht en gesprek met elkaar over wat wenselijk is. In tijden waarin de zorg onder druk staat, blijft dat altijd overeind.

Hoe is de Wijngaard de afgelopen jaren veranderd?

De Wijngaard is denk ik meer naar buiten gericht en was vroeger meer naar binnen gericht. We werken vanuit een christelijke identiteit maar zijn er voor iedereen.  Iedereen is welkom. Vroeger kwamen vooral christelijke cliënten uit heel Nederland naar de Wijngaard toe, nu zijn dat vooral veel meer mensen uit de regio.

Welke veranderingen zie je nog voor de toekomst?

Ik denk dat over 10 jaar er een nieuwe Wijngaard is verrezen in Bosch en Duin dat past bij de eisen van de moderne tijd. En ik hoop het een aantrekkelijke werkomgeving mag blijven met voldoende personeel.

Wat is de rol van de Wijngaard in Zeist en in Nederland.

De Wijngaard biedt Zeist een specialistisch verpleeghuis dat laat zien dat we niet treurig weggestopt in de bossen zitten, maar fier zichtbaar actief is in kerk en samenleving. Al 50 jaar sterk. De wijngaard laat zien in Nederland dat we hoge waarderingen krijgen, een laag ziekteverzuim en dat christelijke liefdevolle zorg toekomstbestendig is.